nieruchomości separator Ryszard Kozłowski
Strona główna Ogłoszenia
Lokale Zarządca nieruchomości
dane teleadresowe
Oferta

 

Oferuję Państwu swoje bogate doświadczenie zawodowe oraz wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania (administrowania) nieruchomościami mieszkaniowymi i innym przeznaczeniu oraz lokalami o funkcji mieszkalnej i użytkowej.

Proponuję również swoją pomoc doradczą w zakresie oceny sposobu organizacji zarządzania nieruchomościami własnymi lub powierzonymi do zarządzania. Przygotuję średniookresowy plan zarządzania nieruchomością i inne analizy dotyczące efektywności zarządzania i wykorzystania nieruchomości.

Do wykorzystania jest również moja wiedza i umiejętności szkoleniowe. Przygotuję i przeprowadzę niezbędne dla Państwa pracowników szkolenie czy seminarium o tematyce związanej z zarządzaniem nieruchomościami. 

 Zarządzanie (administrowanie) nieruchomościami:

 • zarządzanie nieruchomościami powierzonymi na podstawie art. 18 ustawy o własności lokali,
 • zarządzanie (administowanie) nieruchomościami mieszkaniowymi na podstawie umowy z właścicielem, zarządem wspólnoty lub developerem,
 • zarządzanie (administrowanie) nieruchomościami biurowymi i handlowymi,
 • zarządzanie (administrowanie) lokalami mieszkaniowymi i użytkowymi  

Organizacja i prowadzenie szkoleń w siedzibie zamawiającego:

 • zarzadców i administratorów nieruchomości,
 • pracowników urzędów gmin, w ktorych zakresie obowiązków jest nadzór nad wspólnotami mieszkaniowymi i najem lokali mieszkalnych i użytkowych. 

Proponowane przykładowe tematy szkoleń to:

 • Organizacja zarządu nieruchomością wspólną.
 • Rozwiązywanie szczególnych problemów związanych z zarzadem nieruchomością wspolną.
 • Sprzedaż i nabywanie nieruchomości przez wspólnoty mieszkaniowe.
 • Kontrola zarządu, zarzadcy, administratora i wspolnoty mieszkaniowej przez Gminę jako własciciela lokali w nieruchomości.
Przeprowadzenie wykładów na studiach podyplomowych i zajęć na praktykach zawodowych np. w tematach:
 • Przygotowanie planu zarządzania nieruchomością.
 • Wybrane, podstawowe elementy matematyki finansowej i rachunku inwestycyjnego.
 • Zarzadzanie nieruchomościami o funkcji mieszkaniowej.
 • Organizacja i zarządzanie zasobami nieruchomości
 Doradztwo w zakresie organizacji zarządzania (administrowania) nieruchomościami:
 • ocena efektywności zarządzania nieruchomościami,
 • dobór personelu nieruchomości,
 • ocena potrzeb szkoleniowych zarządców i administratorów nieruchomości

Opracowywanie na zlecenie:

 • planów zarządzania nieruchomościami, biznes planów, wniosków kredytowych
 • audytów energetycznych i analiz zapotrzebowania na moc energi cieplnej do budynków,
 • audytów energetycznych i technologii OZE, rekuperacji, planów zapotrzebowania na energię, wykonywanie świadectw energetycznych budynków i mieszkań.
 • wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i in.
 
  STRONA GŁÓWNA   |    OFERTA   |    ..:: Designed and hosted by STUDIO KOLOR © 2010 ::..